imatge no visualitzada

Requirements

Get Adobe Flash player

Coronavirus COVID-19 - IB-SALUT | Servicio de Salud de las Islas Baleares

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

actualització 14 de gener de 2022

ED. INFANTIL I ED. PRIMÀRIA

- Les famílies han de comunicar al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per COVID-19 o hi ha sospita que ho pugui ser 

- El centre informarà a la resta de les famílies del grup (a EI via Teams i a EP per mail des del GESTIB) de la presència d'un cas a la classe i els indicarà que l’alumnat ha d’acudir amb normalitat al centre, que durant els 10 dies posteriors a l'exposició han d’extremar les precaucions, reduir en la mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera constant la mascareta.

- Quan en un període igual o inferior a 7 dies coexisteixin 5 casos o més en un grup o es doni una afectació com a mínim del 20% o més de l’alumnat si el nombre d’alumnes del grup és inferior a 25, el centre educatiu informarà de la situació a EDUCOVID i aquest organisme juntament amb la Direcció General de Salut Pública i Participació valorarà l'actuació a seguir. Mentre es pren aquesta decissió, els alumnes del grup afectat han d’acudir al centre i es farà una valoració individual de cada situació.

- Davant casos positius a l'aula, independentment del nombre d’alumnes positius a l’aula, els contactes estrets escolars NO faran quarantena ni és realitzarà cap prova diagnòstica de cribratge. Única excepció: les persones que tinguin qualque immunosupressió.

  
ED. SECUNDÀRIA

- Les famílies han de comunicar al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per COVID-19 o hi ha sospita que ho pugui ser 

- El centre informarà a la resta de les famílies del grup (per mail des del GESTIB) de la presència d'un cas a la classe i els indicarà que l’alumnat ha d’acudir amb normalitat al centre, que durant els 10 dies posteriors a l'exposició han d’extremar les precaucions, reduir en la mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera constant la mascareta.

- Se seguirà la norma de la població general i si hi ha un augment considerable de casos dins un grup es podrà consultar els CC EDUCOVID corresponents per valorar la situació.

- Faran quarantena aquelles persones que, sense haver passat la malaltia els 180 dies anteriors, no tenguin la pauta de vacunació completa, i les persones amb immunosupressió.

 

A TOTES LES ETAPES:

ACTUACIÓ DAVANT SOSPITA O CONFIRMACIÓ DE CASOS DE COVID 19

L'alumnat amb símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació o d'haver passat la malaltia, ha de consultar amb el seu equip sanitari si precisa una valoració i no ha d'acudir al centre educatiu fins a:

Tenir el resultat negatiu d’una prova diagnòstica.

Finalitzar el període d’aïllament mínim de 7 dies després d’un resultat positiu, sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització dels símptomes.

Tenir la resolució de clínica si el diagnòstic és diferent a la COVID-19.

Els casos confirmats no han d'acudir al centre i han de romandre en aïllament un mínim de 7 dies a partir de l’inici de símptomes i sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic. En el cas de ser asimptomàtics, l'aïllament serà de 7 dies des del resultat positiu. No és necessari realitzar d'una prova diagnostica per a aixecar l'aïllament. 

Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19‎NORMATIVA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LA MALALTIA COVID19 PROVOCADA PEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

A continuació, us detallam alguns aspectes importants que s'han de conèixer i respectar per al bon funcionament del curs 2020-2021: 

 1. Només poden assistir al centre els alumnes que NO presentin cap símptoma relacionat amb el COVID-19. És obligatori que els alumnes es prenguin la temperatura, cada dia, abans de sortir de casa i a la tornada (s'ha de fer sense estar sota l'efecte de cap antitèrmic). En cas de símptomes relacionats amb la COVID-19 (>37,5°) NO podran anar al centre i hauran de comunicar-ho immediatament al col·legi segons dictamina la normativa. 

 1. S’estableixen grups de convivència estables des de 4t EI fins a 4t EP: Els alumnes faran totes les classes amb el seu tutor/a (excepte anglès en alguns casos), dinaran al menjador amb el seu grup classe, tindran un espai assignat al pati i un bany per no mesclar-se. 

 1. Els alumnes d’infantil han de dur mascareta a escoleta matinera, entrades i sortides i desplaçaments. Els de primària i secundària sempre. La mascareta ha d’estar marcada amb el nom i llinatge de l’alumne. És recomanable que els alumnes duguin sempre dues mascaretes, una a dins de la motxilla i una altra en ús. 

 1. A totes les entrades i a tots els espais del centre hi haurà gel hidroalcohòlic per garantir la higiene de mans. Els professors tindran cura que els alumnes abans d’accedir al centre facin us d’aquest. Els alumnes que vulguin poden dur la seva pròpia botelleta, encara que el centre tindrà molta cura amb la higiene de mans tal i com indica el protocol. 

 1. Els alumnes han de dur una botella amb aigua suficient, ja que les fonts del pati estan clausurades per recomanacions sanitàries. 

 2. Entrades i sortides: Els primers dies les entrades i sortides d’infantil i primària es faran des de les zones assignades al pati, respectant les distàncies de seguretat i acompanyats del professor assignat. Els alumnes entraran per l’accés assignat i aniran directament a la seva aula, respectant la norma de la direccionalitat i la distància de seguretat. 

 3. Us demanam per favor que a les entrades i sortides cuideu molt de mantenir la distància de seguretat. És molt important evitar no fer “grupets” per mantenir-la.  

 1. Comunicació amb les famílies: Com sabeu, la situació sanitària aconsella que les famílies no pugueu entrar a dins l’edifici de l’escola a no ser que sigui per causes molt justificades; això no significa que no estiguem oberts per mantenir una comunicació fluida. L’escola està oberta per a vosaltres a través de l’agenda, el correu electrònic i el telèfon. L’atenció personal l’haurem de fer amb cita prèvia. No podeu accedir al centre ni per a visites ni per oblits. 

 1. En relació a la roba, és molt important mantenir la higiene de la roba especialment de la bata a infantil i primària, que es rentarà cada dia. 

 1. Tots els espais del centre estan senyalitzats amb informació que fa referència a normes d’higiene, aforament i sentit dels desplaçaments. 

 1. Trobareu les normes de seguretat e higiene penjades a la web del centre. 

Aquesta normativa s'anirà modificant segons les indicacions que ens facin arribar les autoritats sanitàries i educatives de les Illes Balears.

LA PEDICULOSI (Els polls)

Resultado de imagen de polls piojo

El problema de l'aparició dels polls en els alumnes és habitual tots els cursos i, sobretot, a la Tardor i a la Primavera. Ús adjuntam l'enllaç amb el Portal Salut de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears on es tracta la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la pediculosi i un altre amb l'espai escolar de farmaceuticonline

Portal Salut CAIB

Els polls (farmaceutonline.com)

Polls, que són?.pdf

ENLLAÇOS A VIDEOS INTERESSANTS I WEBS SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L'ÚS D'INTERNET ENTRE ELS NINS I NINES.

Resultado de imagen de seguridad niños internet

Davant la problemàtica que l'ús d'Internet pot ocasionar en els nostres alumnes, posam al vostre abast els següents enllaços:

Campanya "Think before you post" 1

Campanya 2 "Think before you post" 2

 

Pels més petits:

Video 1

 

Enllaç a la pàgina web de l'Instituto Nacional de Ciberseguridad de España Isk4 (Internet segura for kids)

Enllaç a la pàgina web Ciberexperto (CNP)

Resultado de imagen de ciberexperto     Resultado de imagen de is4kids

 

L'ERITEMA INFECCIÓS o 5a MALALTIA INFANTIL

Resultado de imagen de 5a enfermedad

Adjuntam un document que ens ha proporcionat la Conselleria de Salut amb informació per a les famílies sobre l'eritema infecciós o cinquena malaltia infantil.

BERENAR SALUDABLE A L'ESCOLA

                    

A l'arxiu adjunt trobareu les recomanacions de la Conselleria de Salut sobre com han de ser els berenars dels vostres fills a l'escola.

També nosaltres us recomanam els següents aspectes:

- Dur fruita al manco un dia a la setmana, us recomanam el dimecres.

- Dur el berenar en carmanyola per evitar envasos. La carmanyola ha de dur escrit el nom i classe de l'alumne/alumna amb rotulador permanent.

- Dur aigua en cantimplora per evitar envasos i es poden omplir fàcilment. La cantimplora ha de dur escrit el nom i classe de l'alumne/alumna amb rotulador permanent.

- Berenar d'entrepà, no de bolleria industrial.

- Evitau dolços innecessaris i sucs de fruites massa dolços.

Folleto Conselleria de Salut.pdf

ASSEGURANÇA ESCOLAR DE LA SEGURETAT SOCIAL A PARTIR DE 3r ESO

Escudo de España junto al Logo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con enlace a su página web. Enlace en nueva ventana.

És una assegurança pública que protegeix als estudiants des de 3r d'ESO contra accident escolar, malaltia o infortuni familiar, otorgant prestacions mèdiques, farmaceútiques i econòmiques si és necessari.

Podeu obtenir tota la informació de com sol·licitar-la clicant sobre l'enllaç

Web de la Seguretat Social

INFORMACIÓ GENERAL DE L'ASSEGURANÇA (CURS 2014-2015)

L’assegurança té la següent cobertura únicament per a accidents produïts durant la jornada escolar, dins o fora del centre (sortides i viatges):

 

1)       Assistència Sanitària (inclosa assistència dental, excepte pròtesis): Il·limitada (màxim tres anys).

2)       Pròtesis fins a 3.000€.

3)       Trencament d’ulleres (conseqüència d’accident corporal): fins a 200€.

4)       Invalidesa permanent: 9.000 €

5)       Mort: 6.000 €

Procediment en cas d'accident:

Si es detecta que es tracta d’una cura lleu (cops, rascades, etc.), l’alumne/a serà atès/a a la infermeria del Centre.

Si es detecta la necessitat d’una cura més complexa no urgent, el centre avisa els pares perquè recullin el seu fill i vagin amb ell a la Clínica Juaneda (clínica concertada).

Si es detecta la necessitat d’una cura més complexa de caràcter urgent el centre sol·licita a MAPFRE el servei d’ambulància per al seu trasllat a la Clínica Juaneda i avisa la família que s’hi dirigeixi.

En el cas que els pares siguin lluny de Palma:

Si MAPFRE ens diu que s’ha de fer una atenció ràpida i dur l’infant a la clínica, un responsable del centre (Director, tutor...), acompanyarà l’infant i estarà amb ell fins que arribin els pares/tutors.

Si el trasllat es fa en ambulància, algú del Centre acompanyarà l’infant fins que arribin els pares/tutors al centre mèdic.

Llocs d’assistència:

Per a cures lleus, la infermeria del Centre.

Per a altres cures, Clínica Juaneda, Carrer Company, 30, devora el col·legi. En cas de voler una altra clínica, dependrà de si està concertada. Ens ho heu de comunicar quan us avisem de l’accident escolar.

Per a atenció dental, la clínica dental més pròxima al col·legi és: Clínica Dental Es Fortí, a la Plaça des Fortí, 3, entresol (Palma). Hi ha altres 4 clíniques dentals concertades. En cas de voler triar-ne una d’aquestes, en ho heu de comunicar quan us avisem de l’accident escolar.

MOLT IMPORTANT:

Si una lesió produïda a escola es detecta a casa, els pares han de telefonar al col·legi (971 734645), en horari lectiu, abans d’acudir al lloc d’assistència, a fi de poder facilitar-los la “Declaració d’accidents per a centres escolars” (el parte) i el número d’expedient que MAPFRE ens ha de facilitar.

En qualsevol cas, si es dirigeixen a la Clínica Juaneda, han de dir que es tracta d’un/a alumne/a del Sagrat Cor i que tenen l’assegurança escolar d’accidents amb Mapfre. Llavors els atendran i l’endemà hauran de dur a la clínica la “Declaració d’accidents per a centres escolars” (el parte) segellada i signada pel col·legi.

Si acudeixen a qualsevol altre centre privat o de la Seguretat Social (sense que hi hagi urgència vital), els costos els haurà d’assumir la família, ja que MAPFRE, expressament, ho fa constar així a la pòlissa.

Aquesta assegurança està coberta persegons el conveni d'aquesta asseguradora amb ESCUELAS CATÓLICAS d'àmbit nacional.

SI NECESSITES AJUDA, TELEFONA AL 116 111

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social ha activat a les Illes Balears el telèfon 116 111, d’ajuda als nins i nines, un servei telefònic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, que facilita als menors una atenció específica, personalitzada i confidencial davant les seves demandes, i que ofereix, així, un espai segur per poder expressar-se i comunicar les seves necessitats o aquelles situacions que considerin oportunes.

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears (ODDM) ha posat en marxa aquesta línia mitjançant la Fundació ANAR (Ajuda a nins i adolescents en Risc).

El telèfon ANAR, d’ajuda a nins i adolescents, atendrà les trucades de menors que necessitin orientació en temes relacionats amb menors o qualsevol tipus d'ajuda davant emergències, maltractaments, etc.

Per a més informació podeu visitar la web del Govern de les Illes Balears o la web de la Fundación ANAR.

Des de la Direcció General de Salut Pública i Consum ens recorden que als alumnes de 5è els hi correspon, d'acord amb el calendari de vacunacions d'aquesta comunitat autònoma, rebre la vacuna de varicel·la. Si el vostre fill o filla no ha patit la malaltia i no ha estat vacunat i el/la voleu protegir enfront d'aquesta malaltia, us heu de posar en contacte amb el vostre centre de salut. Si no teniu Seguretat Social, us heu de posar en contacte amb el centre de salut més pròxim al vostre domicili. Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb la Direcció General, telèfon 971 17 66 20.

Aquest curs, no vendran a l'escola a posar les vacunes.

   

Traduir?  

caeuenfrgldeites
   

Blog SC Connecta (2)  

 • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

 • Facebook
 • Twiter
 • Youtube
 • Flickr
 • Instagram
   

Agenda  

Gener 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA