logo3.jpg
   

 

CENTRE PRIVAT, CONCERTAT adscrit al programa de necessitats educatives especials.

• TITULARITAT: Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB)    

OFERTA EDUCATIVA:


• ENSENYAMENT NO OBLIGATORI:

 

- Educació Infantil: 4t, 5è i 6è d'EI (3, 4 i 5 anys) – 3 línies (9 unitats distribuïdes en tres nivells)

 

• ENSENYAMENT OBLIGATORI


Educació Primària: Tres línies (18 unitats distribuïdes en sis nivells).


Educació Secundària:  Tres línies (12 unitats distribuïdes en 4 nivells més 2 unitats de diversificació curricular a 3r i 4t d'ESO).


Unitats d’educació especial: 6 

 

· BATXILLERAT

Centre adscrit al 1r de batxillerat del CC La Salle (Palma). Acord publicat al BOIB núm. 46 de 12 d'abril de 2016 (pàg. 10.306, annex 4, punt F)

Centre adscrit al 1r de batxillerat del CC Ntra. Sra. de Monte-sión.

Centre adscrit al 1r de batxillerat del CC Santa Maria

Centre de Diploma Dual. Oferim la possibilitat que qualsevol alumne obtengui una doble titulació en Batxillerat (la pròpia i la nord-americana). Aquest programa d'Academica Spain es pot iniciar a partir de 2n d'ESO, impartint encara l'ESO.

 

VIDEO DE PRESENTACIÓ DE L'ESCOLA

 

Aquí podeu consultar el nostre PROJECTE EDUCATIU per aquest curs.

 

IDIOMES

Català, castellà i anglés a totes les etapes

Alemany optatiu a ESO

Exàmens oficials de l'Escola Oficial d'Idiomes en llengua anglesa i del Goethe Institut en llengua alemanya.

Resultado de imagen de escola oficial d'idiomes palma            Resultado de imagen de goethe institut logo

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: files/PLC_2019-20.pdf

 

• HORARI ESCOLAR Resultado de imagen de horari

Ed. Infantil i Primària

Matins

de 9 a 12,30 h

Horabaixes

De dilluns a dijous de 15 a 17 h

Ed. Secundària

Matins

Dilluns, dimarts , dimecres i dijous de 8 a 13,05 h. 

Divendres de 9 a 13,05 h.

Horabaixes

De dilluns a dimecres de 15 a 16,55 h.

Mesos de setembre i juny (horari continuat):

Ed. Infantil i ed. Primària: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Ed. Secundària: De dilluns a dimecres de 8 a 14,15 h. Dijous de 8 a 13,05 h. Divendres de 9 a 13,05 h

PREUS:

L'oferta d'ensenyament és concertada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i per tant és gratuïta. Els pares només han d'abonar el material, les sortides escolars, l'assegurança i els serveis que utilitzi l'alumne (menjador, autocar, activitats extraescolars...). Al següent document pdf podeu consultar els preus vigents durant l'actual curs escolar 2019-2020.

files/0000_Preus_Curs_19-20.pdf

On som?

Ens trobam entre els barris de son Espanyolet i son Cotoneret. Aquests barris estan situats a la part alta de la ciutat i són una continuació de l’eixample de Santa Catalina. Es pot accedir a l'escola des del carrer Pare Antoni Oliver (accés principal) i des de l'avinguda Picasso. L'escola està envoltada per la part del carrer Pare Antoni Oliver de grans zones d'aparcaments municipals per a més de mil vehicles i del Parc de Convivència Sagrat Cor amb parc infantil, pista esportiva i zona arbrada d'esplai


El barri de Son Espanyolet va sorgir al final del segle XIX, i en certa manera va ésser una perllongació de Santa Catalina. Va agafar el nom de la possessió homònima. És confrontant amb les barriades de Son Dameto, Son Armadans, Santa Catalina i Sa Teulera.

 

Instal·lacions del centre

La zona construïda està distribuïda en 4 grans edificacions:

 • Antic edifici, en el qual ubicam:
  • Ed. Infantil: aules, tutoria, despatx de direcció d’infantil.
  • Sala de professorat
  • Capella
  • Ed. Secundària: 21 aules ordinàries, 3 aules de suport, 2 tutories, despatx de direcció de secundària.
  • Aules diverses: aula d’informàtica, laboratori de ciències naturals, aula de tecnologia, biblioteca.
  • Menjador i cuina.
 
 •    

   

   
  Nou edifici, en el qual trobam:
  • Ed. Primària: 18 aules ordinàries, 3 aules de suport, 3 tutories, despatx de direcció de Primària.
  • Aules i instal·lacions diverses: aula de música, 3 aules de Gaspar Hauser, 2 aules de diversificació d'ESO, biblioteca i aula d'informàtica, aula de psicomotricitat, departament d’orientació.
  • Planta noble: porteria, secretaria, administració, direcció del centre, titularitat del centre, 2 sales de reunions i visites, infermeria, sala de l'APIMA.
  • Al soterrani: magatzem, calefacció i bugaderia.
   
  Poliesportiu: pista de bàsquet - volei, dos vestuaris i magatzem de material esportiu.

   

   

  Sala d’actes amb un aforament per a 300 persones

   

   
 

La zona de patis està distribuïda en 5 grans espais:

- Pati posterior: Amb porxada coberta, una pista de futbol sala, jardí, una gruta i un fosat d'arena.

- Pati de la sala d'actes: Amb 3 pistes de bàsquet-volei i  una de futbol sala

- Pati d'adalt: Amb tres pistes de bàsquet-volei i una de futbol sala. Dotat amb una graderia, tres vestuaris i un magatzem de material esportiu.

- Pati d'Ed. Infantil: Amb una pista de futbol sala, jardí i un parc infantil.

- Pati de 1r cicle d'Ed. Primària: Amb una pista de futbol sala i un parc infantil.

 

Serveis que ofereix el centre:

 • Servei de Transport: 1 línia de transport escolar a les 8 h i a les 17 h que realitza una ruta fixe per Palma.
 • Servei de Menjador: de 12,30 a 15 h, en règim de servei a taula per EI i autoservei per EP i ESO. Cuina pròpia en el centre. Venda de berenars per a EP a les 11 h i per a ESO a les 10,45 h.

 • Servei Matiner: de 7,30 a 9 h. Escoleta des d'EI fins a 2n EP, Estudi des de 3r EP fins a 6è EP i Vigilància de patis des de 3r EP fins a 6è EP.

 • Servei de Vigilància: de 12,30 a 13,30 h.

 • Activitats Extraescolars: en horari de migdia i d'horabaixa. Impartides per vàries empreses. Per a més informació clicau aquí.

 • Colònies d'Estiu: de varis dies durant el mes de juliol per a tots els nivells educatius, des de 4t EI fins a ESO. Per a més informació clicau aquí.

 • Escola d'Estiu: des de final de juny fins a final d'agost. Impartida per l'empresa Aulaciber. Per a més informació clicau aquí.

 • Campus esportius durant les vacances

 • Club Esportiu amb seccions de futbol, bàsquet, volei, taekwondo i gimnàstica rítmica.

 
Departament d'Orientació
El pla d'atenció a la diversitat del nostre centre s'emmarca dins l'estil educatiu de la congregació del Sagrat Cor, que té com a finalitat configurar centres on:
 • S'ofereixi una atenció personalitzada a cada alumne/a com a subjecte de la seva pròpia formació en un clima de responsabilitat i de llibertat.
 • S'afavoreixi el desenvolupament integral de cada alumne dins una comunitat responsable i activa.
 • Es lluiti contra l'exclusió, treballant pel desenvolupament de cada persona.
 • S'obri a la realitat social en la diversitat de cultures, en un intent de construir un àmbit de convivència més just i humà.
 • S'ofereixin uns valors evangèlics que possibilitin una experiència de la vida i de la persona en la dimensió transcendent, d'obertura i de compromís.
L'atenció de cada un dels alumnes, en la seva individualitat, és responsabilitat de tota la comunitat educativa i es realitza en el marc d'un model d'escola comprensiva i inclusiva que parteix de les necessitats educatives dels alumnes i de la diversificació i de la flexibilització del currículum comú, per tal de possibilitar un aprenentatge normalitzat i per oferir opcions plurals per a tots els alumnes.
Tot i això, a l'escola del Sagrat Cor comptam amb el departament d'orientació, que aglutina a persones amb diferents perfils professionals, que permeten donar respostes a les diferents necessitats dels nostres alumnes:
 • Orientadores d'EI i EP (PIPOE) i ESO
 • Professors especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT) a EI, EP i ESO
 • Professors especialistes en Audició i Llenguatge (AL) a EI, EP i ESO
 • Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) a EI i EP
 • Professors de reforç educatiu 
 
Àmbits d'actuació del departament:
 
1- Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) associat a
 • Necessitats Educatives Especials
 • Altes capacitats
 • Incorporació tardana al sistema educatiu
 • Història personal i/o escolar
 • Dificultats d'aprenentatge (TDAH - Dislèxia - transtorns de llenguatge)
 • I tots aquells que per les seves característiques o circumstàncies precisin d'una intervenció més específica i d'una resposta individualitzada.
2- Pla d'orientació acadèmica
3- Pla d'Acció Tutorial
 
Recursos de l'escola
El nostre centre té una llarga tradició en l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. Durant tots aquests anys ens hem anat adaptant als canvis i a les noves demandes socials configurant un model d'intervenció molt més inclusiu que té com a objectiu que els alumnes participin al màxim de la realitat escolar aportant i desenvolupant tot el seu potencial.

 

- Alumnes NESE amb necessitats educatives especials: tenen diagnòstic de retard maduratiu, deficiència psíquica, transtorn general del desenvolupament, deficiència física o sensorial o transtorn emocional greu. Els alumnes reben suport dins la seva aula o fora d'aquesta, en grups reduïts; sempre en funció de les seves necessitats. Els donen suport les PT, l'AL i l'ATE, si escau. Els alumnes afectats de TGD poden rebre un suport més específic per part de la UVAI (Unitat Volant d'Atenció Individualitzada) o bé tenir una escolaritat amb combinació amb el centre Gaspar Hauser, que té tres aules específiques ubicades al nostre centre.

 

- Alumnes NESE amb altes capacitats: Els alumnes amb aquest diagnòstic tenen un enriquiment curricular i, en ocasions, reben sessions específiques d'ampliació del currículum.

 

Alumnes NESE d'incorporació tardana al sistema educatiu: Són alumnes amb un desconeixement total d'una o de les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Inicialment reben suport específic en les àrees lingüístiques.

 

- Alumnes amb història escolar o personal: Es fa un seguiment de les dificultats de cada alumne/a (tutor/a i orientadora) tractant de donar resposta a les necessitats individuals de cada un.

 

- Alumnes amb dificultats d'aprenentatge: Aquests alumnes tenen adaptacions en funció de les seves característiques i necessitats personals. Normalment són els mateixos professors/res els que van adaptant els diferents elements del currículum a les necessitats de cada alumne. Els suports es poden realitzar dins i fora de l'aula i són els mateixos mestres els qui fan el suport a tots els nivells d'EI i EP.

 

   

Blog SC Connecta (2)  

 • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

 • Facebook
 • Twiter
 • Youtube
 • Flickr
 • Instagram
   

Agenda  

Juliol 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA