imatge no visualitzada

Requirements

Get Adobe Flash player

Publicats al BOIB els ajuts de menjador per al curs 2018-19         AJUTS DE MENJADOR CURS 2021-2022

Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2021-2022 cursin estudis a centres docents públics i concertats  en els nivells de d'educació infantil, primària i secundària. 

Període de sol·licitud: Del 6 de setembre al 17 de setembre de 2021

Beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

-Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que s'estableixen a continuació):

-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

- Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

            ·Alumnes que durant el curs 2021-2022 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

           ·Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s'imparteixin els estudis que estan cursant

Presentació de sol·licituds: Secretaria del centre escolar.

Enllaç pàgina web informativa de la Conselleria on trobareu el model de sol·licitud i tota la informació necessària:

Servei de Comuniat Educativa de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

 

CONVOCADES AJUDES PER A ALUMNES NESE A EI, EP i ESO 2021 - 2022

Resultado de imagen de ministerio de educacion

 

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes individualitzades següents:

a) Ajudes i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat, de trastorn greu de conducta i de trastorn de l'espectre autista. 

b) Ajudes per a programes específics complementaris per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2021. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través de la següent pàgina web o a la seu electrònica del Ministeri: 

Beques Ministeri d'Educació

Més informació a:

Ministeri d'Educació

Conselleria d'Educació i Universitat, Servei de Comunitat Educativa

 

AJUT PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA DURANT L'ESTIU 2019

Resultado de imagen de ajuts llengua anglesa

Destinatari: Alumnes de 6è EP que tenguin aprovades les dues primeres avaluacions de la llengua anglesa en aquest curs 2017-2018

Ajut: Fins a 400 € com a màxim per a la participació a una Escola d'Estiu en llengua anglesa d'una durada de 10 dies de dilluns a divendres, amb un total de 50 hores lectives d'immersió. Els participants es repartiran en grups de 10 persones i l'activitat tendrà lloc durant els mesos de juliol i agost de 2019. El calendari de les escoles d'estiu i les empreses que les duran a terme els determinarà la Conselleria d'Educació i Universitats.

Documentació per a la sol·licitud: Presentar l'annex 1 degudament omplert, signat i segellat per l'escola, juntament amb la fotocòpia del DNI de l'alumne i la declaració responsable (annex 2) al registre de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Termini: Del 17 al 31 de maig de 2019

L'adjudicació de les places es realitzarà per ordre alfabètic del les dues primeres lletres del primer cognom. Aquestes lletres es triaran per sorteig públic una vegada finalitzat el termini de presentació.Tota la informació a aquest enllaç: Conselleria d'Educació i Universitat

BOIB amb les instruccions


Documents adjunts amb els annexos per descarregar:

Annex-I.pdf

Annex-II.pdf

Annex-III.pdf

 

 

RELACIÓ D'ALUMNES ADMESOS, EN LLISTA D'ESPERA I EXCLOSOS DE L'ESCOLA D'ESTIU EN LLENGUA ANGLESA organitzada per la Conselleria d'Educació i Universitat.

Consultau aquest PDF

ELS ALUMNES DE 6è EP ADMESOS TENEN FINS DIMECRES 27 PER CONFIRMAR LA SEVA ASSISTÈNCIA

Més informació a aquest enllaç Conselleria d'Educació i Universitat

PROGRAMA D'AJUDES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A COLÒNIES DE VACANCES

Resultado de imagen de ministerio de educacion cultura y deporte

Destinataris: Alumnes de 1r i 2n ESO

Administració: Ministeri d'Educació

Data límit: Divendres 15 d'abril de 2016

Informació:

1r ESO

2n ESO

   

Traduir?  

caeuenfrgldeites
   

Blog SC Connecta (2)  

  • scconnecta
   

CANALS OFICIALS  

  • Facebook
  • Twiter
  • Youtube
  • Flickr
  • Instagram
   

Agenda  

Gener 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

Medi Ambient  

   

TELÈFON D'AJUDA NINS_i_ADOLESCENTS  

   
© SAGRAT COR PALMA